آرتروز گردن

چاپ

آرتروز گردن
 ستون فقرات هم مثل هرساختمان ديگر بطورطبيعي در معرض تغييرات ناشي

از افزايش سن است اما …

 

برخي مسائل مثل حركات
بيش از حد يا ناصحيح ،
استفاده نادرست ،
سوانح رانندگي كه باعث
خميدگي ناگهاني
سر به جلو و سپس عقب
مي شوند ( Wiplash ) ،
كارهاي سنگين ،
حمل وسايل و اشياء روي سر
( كه در جامعه روستايي ما شايع است ) ،
اختلالات مادرزادي و … سرعت و
شدت پيدايش اين تغييرات را بيشتر
مي كنند.از جمله اين تغييرات مي توان
به تغيير ساختمان ديسك
بين مهره اي ، برجسته شدن
آن به داخل كانال نخاعي يا
سوراخ هاي بين مهره اي ،
پيدايش خارهاي استخواني در
لبه مهره ها ( اوستئوفيت ) و
حتي تغيير شكل و بهم خوردن
انحناي طبيعي آنها اشاره كرد .
هر كدام از اين تغييرات ، بسته
به محل ، مي توانند باعث فشار
بر ريشه هاي عصبي
يا حتي نخاع شوكي شوند
و بيمار را علامتدار كنند .

علائم اسپونديلوز گردني :

 

neck pain/pain/headache/degeneration/woman
http://drzohrabi.com
اغلب بيماران با درد و محدوديت
حركتي ناحيه گردن
مراجعه مي كنند .بسته به
محل فشار ، ممكنست
علائم محدود به اندام فوقاني باشند
( بي حسي ،
دردتير كشنده به شانه
يا دست و خصوصا پشت سر
و كاهش قدرت عضلاني ) ،
يا اندام تحتاني را درگير كنند
( سفتي و اختلال در قدرت
عضلاني پاها ، اختلالات حسي ،
بي اختياري يا احتباس ادرار و
مدفوع و بعضا علائم در
هر چهار اندام مشاهده مي شوند .
برخي از سر دردها
خصوصا سردردهاي نيز كشنده
از پشت سر كه با حركات
يا برخي وضعيت هاي خاص
پديد مي ايند ، درد بين دو
كتف و درد شانه ها نيز از
جمله علائمي هستند
كه ميتوانند در اثر اسپونديلوز مشاهده
شوند و متأسفانه پاسخ كمتري به

درمان مي دهند. براي بررسي

 

و تأييد تشخيص اسپونديلوز

گردن مي توان از عكس راديوگرافي ساده

 

در چهار جهت ،

اصول درماني :
بستن يقه هاي طبي مخصوص
و محدود ساختن حركات گردن
براي مدت كوتاه مي تواند از شدت درد بكاهد ،
حركات درماني با احتياط و فيزيوتراپي نيز در بسياري از
موارد مشكلات بيمار را كاهش مي دهند اما در برخي موارد
خصوصا در صورت وجود علائم عصبي يا شواهدي به نفع فشار
بر نخاع ، انجام عمل جراحي كمك زيادي به بيمار خواهد كرد
و علاوه بر كاهش درد از پيدايش علائم عصبي شديدتر جلوگيري
خواهد كرد .انجام يك سري حركات كششي و تقويتي مي تواند
از پيدايش درد هاي گردن و شانه جلوگيري كرده و درصد زيادي
از موارد را بهبود بخشد .