• سخنان حکیمانه    :   زندگی را طی کن    آنگاه که بر بلند ترین قله هایش رسیدی لبخند خودت را نثار تمام سنگ ریزه هایی کن که پایت را خراشیدند...!!!  
 • 

  محبوب ترین مطالب برای موضوع سایت های مفید

  آرشیو موضوع : سایت های مفید

  تنظیم کننده:معین شجاعی

  دانشکده های سراسری پزشکی

  نشاني /سايت اينترنتدورنگارتلفن دانشگاهرديفhttp://www.arakmu.ac.ir خيابان علم الهدي -جنب بيمارستان امير كبير31347663135760  اراك1اردبيل – ميدان شهدا http://www.arums.ac.ir22510532232051 3351020اردبيل2اروميه – انتهاي خيابان جهاد http://www.umsu.ac.ir221841232296اروميه3ميدان آزادي – خيابان هزارجريب http://www.mui.ac.ir 6685145 66888646685141 6685142اصفهان4اهواز-شهرك دانشگاهي http://www.aums.ac.ir335200339092 335024اهواز5بزرگراه شهيد همت http://www.iums.ac.ir80522358052234ايران6ميدان شهيد كشوري – خيابان آزادي  http://www.medilam.ac.ir33340803334060ايلام7بابل – خيابان گنج افروز http://www.mubabol.ac.ir2290181 21300692229015بابل8بندرعباس – خيابان استانداري http://www.hums.ac.ir3661734275-6 31991بندرعباس9بوشهر -خيابان معلم -روبروي ستاد نماز جمعهhttp://www.bpums.ac.ir2523123 2526154 25267412523121-2بوشهر10خيابان معلم -بهداري شهرستان http://www.bums.ac.ir3007630075بيرجند11خيابان دانشگاه – ساختمان مركزي دانشگاه http://www.tbzmed.ac.ir33427613346147تبريز12انتهاي غربي خيابان طالقاني http://www.tums.ac.ir64195376405666تهران13http://medicine.mainpage.net تهرانجلالآلاحمدپلنصر 80075988009720تربيت مدرس14خيابان شهيد مطهري – جاده قديم لار  http://www.jums.ac.ir3152031523 41991جهرم 15خيابان امام خميني – سارمان مركزي دانشگاه  www.rums.ac.ir3631036962رفسنجان 16  زابل، میدان جهاد، خیابان شهید باقری،http://www.zbmu.ac.ir32220692222035زابل17دكتر شريعتي – كميته مركزي دانشگاه http://www.zdmu.ac.ir2088428110زاهدان17زنجان – بلوار آزادي http://www.zums.ac.ir3962425010زنجان18جاده تهران – مقابل اداره پليس http://www.medsab.ac.ir152327090 26700 40994سبزوار19سمنان – بلوار مولوي  http://www.sem-ums.ac.ir311237920112سمنان20خيابان شهدا  http://www.shmu.ac.ir3409031850شاهرود21بلوار آيت ا… كاشاني – كميته مركزي دانشگاه  http://www.skums.ac.ir334588330061شهركرد22بزرگراه شهيد چمران – اوين – جنب بيمارستان طالقاني http://www.sbmu.ac.ir24000522401022شهيد بهشتي 23خيابان زند – 20 متر قبل از ساختمان مركزي دانشگاه http://www.sums.ac.ir59317- 52599332366شيراز24اوين – خيابان دانشگاه شهيد بهشتي – خيابان كودكيار http://www.behzisty.org24001102403054 2403055علوم بهزيستي25بلوار رضوانيه www.fums.ac.ir2709127093فسا26بلوار شهيد باهنر http://www.qums.ac.ir33310073344268قزوين27دانشگاه علوم پزشکی قم قم – خیابان شهید لواسانی http://www.muq.ac.ir77064707727171قم28ميدان پانزده خرداد – جنب اداره پست  http://www.kaums.ac.ir556112443026كاشان29سنندج – خيابان آبيدر   http://www.muk.ac.ir32328003234900كردستان30بلوار جمهوري اسلامي – اداره مركزي دانشگاه http://www.kmu.ac.ir213514213025-26كرمان31بلوار شهيد بهشتي – ساختمان مركزي دانشگاه http://www.kums.ac.ir5804554434 56433كرمانشاه32از طرف ساري 5 كيلومتر قبل از گرگان – روبروي تپه راهنمايي  http://www.goums.ac.ir22245402224551گلستان33خيابان امام خميني – ميدان فرمانداري  http://www.gmu.ac.ir38152328گناباد34رشت – خيابان نامجو – روبروي استاديوم شهيد عضدي http://www.gums.ac.ir32294293221282 3222460گيلان35خرم آباد – خيابان معلم  http://www.lums.ac.ir220303114078لرستان36ساري – ميدان امام – سه راه جويبار -ابتداي بزرگراه بسيج  http://www.mazums.ac.ir5468352262370 2262140مازندران37خيابان دانشگاه – روبروي دپارتمان پزشكي – سازمان مركزي دانشگاه http://www.mums.ac.ir8410068412081- 8413006مشهد 38چهارراه شريعتي – ابتداي بلوار آيت ا..كاشاني http://www.umsha.ac.ir220773220683-4همدان39خيابان مطهري  http://portal.yums.ac.ir22256892227229ياسوج  40صفاييه – خيابان بوعلي – كميته مركزي دانشگاه http://www.ssu.ac.ir82454468245445يزد 41

  تنظیم کننده:معین شجاعی

  دانشکده های پزشکی آزاد

       ادرس-سایت کد پستی فکس تلفن شهر - کد شهرمیدان بسیج -مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلhttp://www.iauardabil.ac.ir 1916893813 33727799 33728020 اردبیل...

  تنظیم کننده:معین شجاعی

  دانشکده های پزشکی سراسری

   نشاني /سايت اينترنتدورنگارتلفن دانشگاهکد شهرhttp://www.arakmu.ac.irخيابان علم الهدي -جنب بيمارستان امير كبير3313314733136055...

  anatomical website

  www.innerbody.com www.teachmeanatomy.info(image) www.getbodysmart.com(Quiz) www.kenhub.com www.instantanatomy.net www.mananatomy.com www.anatomyzone.com www.studyblue.com

  کلیه ی حقوق این سایت مربوط به گروه آناتومی دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب یزد میباشد.

  مدیر گروه آناتومی : دکتر فاطمه پیغمبری

  طراح سایت : سید محمد امین هاشمی پور

  مدیریت محتوایی سایت: امیرحسین اشرف

  ویرایش سایت: محمد مهدی جارچی یزدی

  تمام حقوق این سایت برای © 2018 سایت گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب یزد. محفوظ است. طراحی توسط:سید محمد امین هاشمی پور