• سخنان حکیمانه    :   زندگی را طی کن    آنگاه که بر بلند ترین قله هایش رسیدی  لبخند خودت را نثار تمام سنگ ریزه هایی کن  که پایت را خراشیدند...!!!  
 • 

  محبوب ترین مطالب برای موضوع سایت های مفید

  آرشیو موضوع : سایت های مفید

  تنظیم کننده:معین شجاعی

  دانشکده های سراسری پزشکی

  نشاني /سايت اينترنت دورنگار تلفن  دانشگاه رديف http://www.arakmu.ac.ir خيابان علم الهدي -جنب بيمارستان امير كبير 3134766 3135760   اراك 1 اردبيل – ميدان شهدا http://www.arums.ac.ir 2251053 2232051 3351020 اردبيل 2 اروميه – انتهاي خيابان جهاد http://www.umsu.ac.ir 221841 232296 اروميه 3 ميدان آزادي – خيابان هزارجريب http://www.mui.ac.ir  6685145 6688864 6685141 6685142 اصفهان 4 اهواز-شهرك دانشگاهي http://www.aums.ac.ir 335200 339092 335024 اهواز 5 بزرگراه شهيد همت http://www.iums.ac.ir 8052235 8052234 ايران 6 ميدان شهيد كشوري – خيابان آزادي  http://www.medilam.ac.ir 3334080 3334060 ايلام 7 بابل – خيابان گنج افروز http://www.mubabol.ac.ir 2290181 2130069 2229015 بابل 8 بندرعباس – خيابان استانداري http://www.hums.ac.ir 36617 34275-6 31991 بندرعباس 9 بوشهر -خيابان معلم -روبروي ستاد نماز جمعه http://www.bpums.ac.ir 2523123 2526154 2526741 2523121-2 بوشهر 10 خيابان معلم -بهداري شهرستان http://www.bums.ac.ir 30076 30075 بيرجند 11 خيابان دانشگاه – ساختمان مركزي دانشگاه http://www.tbzmed.ac.ir 3342761 3346147 تبريز 12 انتهاي غربي خيابان طالقاني http://www.tums.ac.ir 6419537 6405666 تهران 13 http://medicine.mainpage.net تهرانجلالآلاحمدپلنصر  8007598 8009720 تربيت مدرس 14 خيابان شهيد مطهري – جاده قديم لار  http://www.jums.ac.ir 31520 31523 41991 جهرم  15 خيابان امام خميني – سارمان مركزي دانشگاه  www.rums.ac.ir 36310 36962 رفسنجان  16   زابل، میدان جهاد، خیابان شهید باقری،http://www.zbmu.ac.ir 3222069 2222035 زابل 17 دكتر شريعتي – كميته مركزي دانشگاه http://www.zdmu.ac.ir 20884 28110 زاهدان 17 زنجان – بلوار آزادي http://www.zums.ac.ir 39624 25010 زنجان 18 جاده تهران – مقابل اداره پليس http://www.medsab.ac.ir 1523 27090 26700 40994 سبزوار 19 سمنان – بلوار مولوي  http://www.sem-ums.ac.ir 3112379 20112 سمنان 20 خيابان شهدا  http://www.shmu.ac.ir 34090 31850 شاهرود 21 بلوار آيت ا… كاشاني – كميته مركزي دانشگاه  http://www.skums.ac.ir 334588 330061 شهركرد 22 بزرگراه شهيد چمران – اوين – جنب بيمارستان طالقاني http://www.sbmu.ac.ir 2400052 2401022 شهيد بهشتي  23 خيابان زند – 20 متر قبل از ساختمان مركزي دانشگاه http://www.sums.ac.ir 59317- 52599 332366 شيراز 24 اوين – خيابان دانشگاه شهيد بهشتي – خيابان كودكيار http://www.behzisty.org 2400110 2403054 2403055 علوم بهزيستي 25 بلوار رضوانيه www.fums.ac.ir 27091 27093 فسا 26 بلوار شهيد باهنر http://www.qums.ac.ir 3331007 3344268 قزوين 27 دانشگاه علوم پزشکی قم قم – خیابان شهید لواسانی http://www.muq.ac.ir 7706470 7727171 قم 28 ميدان پانزده خرداد – جنب اداره پست  http://www.kaums.ac.ir 556112 443026 كاشان 29 سنندج – خيابان آبيدر   http://www.muk.ac.ir 3232800 3234900 كردستان 30 بلوار جمهوري اسلامي – اداره مركزي دانشگاه http://www.kmu.ac.ir 213514 213025-26 كرمان 31 بلوار شهيد بهشتي – ساختمان مركزي دانشگاه http://www.kums.ac.ir 58045 54434 56433 كرمانشاه 32 از طرف ساري 5 كيلومتر قبل از گرگان – روبروي تپه راهنمايي  http://www.goums.ac.ir 2224540 2224551 گلستان 33 خيابان امام خميني – ميدان فرمانداري  http://www.gmu.ac.ir 3815 2328 گناباد 34 رشت – خيابان نامجو – روبروي استاديوم شهيد عضدي http://www.gums.ac.ir 3229429 3221282 3222460 گيلان 35 خرم آباد – خيابان معلم  http://www.lums.ac.ir 22030 3114078 لرستان 36 ساري – ميدان امام – سه راه جويبار -ابتداي بزرگراه بسيج  http://www.mazums.ac.ir 546835 2262370 2262140 مازندران 37 خيابان دانشگاه – روبروي دپارتمان پزشكي – سازمان مركزي دانشگاه http://www.mums.ac.ir 841006 8412081- 8413006 مشهد  38 چهارراه شريعتي – ابتداي بلوار آيت ا..كاشاني http://www.umsha.ac.ir 220773 220683-4 همدان 39 خيابان مطهري  http://portal.yums.ac.ir 2225689 2227229 ياسوج   40 صفاييه – خيابان بوعلي – كميته مركزي دانشگاه http://www.ssu.ac.ir 8245446 8245445 يزد 41

  تنظیم کننده:معین شجاعی

  دانشکده های پزشکی آزاد

        ادرس-سایت کد پستی فکس تلفن شهر - کد شهر میدان بسیج -مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلhttp://www.iauardabil.ac.ir 1916893813 33727799 33728020 اردبیل...

  تنظیم کننده:معین شجاعی

  دانشکده های پزشکی سراسری

    نشاني /سايت اينترنت دورنگار تلفن  دانشگاه کد شهر http://www.arakmu.ac.irخيابان علم الهدي -جنب بيمارستان امير كبير 33133147 33136055...

  anatomical website

  www.innerbody.com www.teachmeanatomy.info(image) www.getbodysmart.com(Quiz) www.kenhub.com www.instantanatomy.net www.mananatomy.com www.anatomyzone.com www.studyblue.com

  کلیه ی حقوق این سایت مربوط به گروه آناتومی دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب یزد میباشد.

  مدیر گروه آناتومی : دکتر فاطمه پیغمبری

  طراح سایت : سید محمد امین هاشمی پور

  مدیریت محتوایی سایت: امیرحسین اشرف

  ویرایش سایت: محمد مهدی جارچی یزدی

  تمام حقوق این سایت برای © 2018 سایت گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب یزد. محفوظ است. طراحی توسط:سید محمد امین هاشمی پور